Optymalizacja procesów

Przeprowadzamy audyt procesów biznesowych w firmach. Po analizie SWOT, przygotowujemy plan naprawczy i wdrażamy go.

Optymalizacja kosztów

Przeprowadzamy szczegółową analizę łańcucha zakupów, procesów wydatkowania pieniędzy i czasu pracy. Wskazujemy miejsca gdzie leżą oszczędności w Twojej firmie.

Prowadzenie projektów IT

Prowadzimy wdrożenia IT – pracujemy na styku biznesu i działu IT. Zapewniamy komunikację między tymi dwoma światami.

Zarządzanie zmianą

Każde wdrożenie i projekt mają na celu zmianę. Pomożemy zaplanować procesy w trakcie zmiany i zapewnić właściwe funkcjonowanie Twojej firmy w okresie przejściowym.

.

Metodyka projektów

Przygotowujemy szereg analiz wykorzystywanych w ramach prowadzonych projektów:

Uzasadnienie biznesowe

Określenie celów biznesowych projektów, czynników sukcesu, ryzyk oraz spodziewanych efektów. Oceniamy także opłacalność prowadzonych działań aktualizując tą ocenę w czasie projektu.

Organizacja

Dbamy o odpowiednią organizację zespołu projektowego. Najczęściej w projektach uczestniczymy jako Kierownicy projektu pilnując tym samym odpowiedzialności za poszczególne działania i role.

Plany

Aktualizujemy na bieżąco wszystkie plany w projekcie. Wspomagamy także odpowiednich członków zespołu projektowego w wypracowywaniu planów poszczególnych etapów projektu.

Elementy sterowania

Na bieżąco monitorujemy wskaźniki mogące wpłynąć na sukces i powodzenie całego projektu. Monitorujemy na bieżąco czas, koszty, korzyści, ryzyko, jakość i zakres projektu.

Zarządzanie ryzykiem

Definiując ryzyka które mogą wystąpić w projekcie budujemy plan działania, tym samym ograniczając potencjalne negatywne skutki.

Jakość w środowisku projektowym

Najważniejszym czynnikiem projektu poza wdrożeniem jest jakoś samego wdrożenia. Zapewniamy mechanizmy sprawdzające jakość prowadzonych działań oraz samego wyniku projektu.

Zarządzanie konfiguracją

Zapewniamy skuteczne działanie projektu – raportowanie statusów, monitorowanie prac, dbanie o bibliotekę i bazę wiedzy projektu a także narzędzia do komunikacji w projekcie.

Sterowanie zmianami

Zmiany pojawią się w każdym z prowadzonych projektów. Określimy ich wpływ na zakres projektu oraz ewentualne koszty.

 

Jeśli chcesz poznać szczegóły oferty zapraszamy do kontaktu!
 

Skontaktuj się